วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

กิจวัตรประจำวัน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี


ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
หลวงปู่อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างไม่เห็นแก่
ความเหน็ดเหนื่อย ท่านทุ่มเททำงานเพื่อประโยชน์แก่
พระศาสนามากเพียงใด เห็นได้จากกิจวัตรประจำวันของท่าน

๑. คุมภิกษุสามเณรลงทำวัตร ไหว้พระในอุโบสถทุกวัน วันละ ๒ เวลา คือ เช้าหนหนึ่ง
เย็นหนหนึ่ง และให้โอวาทสั่งสอนภิกษุสามเณร ทั้ง ๒ เวลา
๒. วันพระและวันอาทิตย์ลงแสดงธรรมในอุโบสถเองเป็นนิจ
๓. ควบคุมดูแลการทำวิชชาในโรงงานทำวิชชาทุกเวร ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
๔. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงสอนการ นั่งสมาธิแก่ภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ที่ศาลานอกจากกิจวัตรทั้ง ๔ ประการข้างต้นนี้แล้ว ท่านยังมิได้ละเลยในด้านการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรอุบาสก อุบาสิกา และศิษย์วัดในเวลากลางคืน ท่านจะเดินตรวจตราบริเวณวัด
ทุกคืน เพื่อดูว่าจะมีใครบุกรุกเข้ามาในยามวิกาลหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฝนตกพรำ ๆ ซึ่งท่านบอกว่าคนที่ชอบเวลาเช่นนี้มี ๒ ประเภท คือ พวกมิจฉาชีพและพวกเจ้าชู้
            นอกจากนี้ท่านยังตรวจตราดูความประพฤติของผู้ที่อยู่ในปกครองของท่านทุกคน
ว่ามีผู้ใดขยันหมั่นเพียรในการท่องตำรับตำราหรือทำสมาธิบ้าง ถ้าเห็นแสงไฟแล้วมี
เสียงท่องหนังสือ ท่านก็จะพอใจ ถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ท่านก็จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี บางปีมีพระภิกษุสามเณรสอบเปรียญธรรมได้
หลาย ๆ รูป ท่านก็จะจัดงานฉลอง ถวายผ้าไตรป่านอย่างดีทุกรูป นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ และแจ้งข่าวไปยังญาติโยมให้มาแสดงมุทิตา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น